Informatie over herroeping

Gebruiker kan de overeenkomst met betrekking tot de koop van de Coupon binnen 7 dagen zonder opgave van redenen schriftelijk of door terugzending van de Coupon herroepen. De voornoemde termijn vangt aan na ontvangst door Gebruiker van deze informatie over het herroepingsrecht, echter niet voor ontvangst van de Coupon bij de ontvanger en ook niet voor het nakomen van de informatieplichten van DayDeal volgens artikel 7:46c lid 2 BW. Om aan de herroepingstermijn te voldoen is de tijdige verzending van de herroeping of van de Coupon voldoende.

Na het verzilveren van de Coupon bij de partner is een herroeping niet meer mogelijk.

De herroeping dient te worden gezonden naar:

DayDeal
Zuidelijk Halfrond 1
2801 DD Gouda
info@daydeal.nl

In het geval van rechtsgeldige herroeping zal DayDeal haar verplichtingen met betrekking tot de restitutie van betalingen binnen 30 dagen nakomen. De voornoemde termijn begint te lopen vanaf het moment van ontvangst van de herroepingsverklaring of de Coupon door DayDeal.